Kontrola Jakości

Dbamy o najwyższą jakość produktów, dzięki czemu nasze pierścienie tłokowe są wybierane przez klientów z całego świata. Posiadając własną odlewnię i laboratoria jesteśmy w stanie kontrolować proces produkcji od początku, do końca.

Na terenie fabryki znajdują się dwa laboratoria. W laboratorium materiałowym przeprowadzamy testy materiałowe i analizę spektrometryczną, potwierdzające jakość wytwarzanego przez nas żeliwa. W laboratorium pomiarowym sprawdzamy wszystkie instrumenty kontrolne w naszej firmie.

Certyfikaty

Posiadamy certyfikaty ISO 9001 oraz IATF 16959.

Laboratorium pomiarowe

Nasze labolatorium metrologiczne cyklicznie przeprowadza kontrolę urządzeń pomiarowych. Następnie są one kalibrowane aby zapewnić ich dokładność. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów, a wyniki są wiarygodne i potwierdzone przez akredytowane laboratoria. Potwierdzenie zgodności pomiarów jest niezbędne do utrzymania standardów jakości wytworzonych produktów.

Laboratorium materiałowe

Labolatorium materiałowe, umieszczone przy odlewni, dba o najwyższą jakość wykorzystanych przez nas żeliw. Korzystamy ze specjalistycznych urządzeń i technik, takich jak mikroskopia elektronowa czy spektrometria mas. Służą one do badania składu chemicznego oraz struktury mikroskopowej materiałów, wykorzystywanych w procesie odlewania. Dzięki tym badaniom możliwe jest określenie właściwości i parametrów odlewów.

Proces składania zamówień

01

KROK

Specyfikacja od klienta określająca wymiary geometryczne i cechy produktu

02

KROK

Wycena i harmonogram produkcji

03

KROK

Przygotowanie partii testowej

04

KROK

Odbiór gotowego produktu